Home » Wie ben ik?

Wie ben ik?

Mijn naam is Cindy en ik ben een indigo kind en ik mag door mijn spirituele ervaringen en aangeboren gaven, de mooie taak op mij nemen om jullie te begeleiden in jullie zoektocht naar de antwoorden op je levenspad of de zoektocht naar jullie eigen spiritualiteit helpen te vervolledigen.

Mijn gids KALJUMA is diegene die me begeleidt op mijn spirituele pad, door haar krijg ik ook boodschappen door die ik tijdens een consult meedeel.

De wolf die Kaljuma vergezeld staat symbool voor mijn  Spiritualiteit, Wijsheid, Magie, Dromen, Luisteren, Transformatie

Mijn 2de  totemdieren is “ het Hert” De boodschap die ik vorig jaar doorkreeg luidde als volgt:

“Het is een tijd waarin je bewustzijn wordt verruimd doordat de wereld om je heen in een ruimer perspectief wordt gezien. Kontakten met de wereld om je heen, buiten, het ontmoeten van mensen, past ook in deze periode.
Je bent als Hert lid van de Vlinderclan. De vlinder is een treffende vertegenwoordiger van het element lucht, altijd in beweging -- hij trekt voortdurend van hot naar her. De vlinder wordt gedreven door een onverzadigbare nieuwsgierigheid, en net zoals vlinders planten helpen ze te bestuiven, zo helpen Herten anderen met de nieuwe ideeën en frisse energie die ze meebrengen.
gebruiken.

 


Ik kreeg als symbool de koningskaars aangereikt en dit symbool gold bij de Amerikaanse Indianen als een veelzijdige en nuttige plant met tal van medicinale eigenschappen.

Dit laatste resulteerde dat ik me eveneens heb toegelegd op het geven van oorkaarsentherapie en Reiki